Statistika

*Saskaņā ar InfoTrends pētījumiem

    Rādītāju augšupeja, izmantojot reklāmā vizuālās un interaktīvās tehnoloģijas:                                                                          48% zīmola atpazīstamība 30% pirkumu apjoms 32% pārdošanas apjoms 33% apmeklētāju kustība
Reklāmas ar 3D attēlu efektivitātes radītaji, salīdzinot ar 2D* attēlu:                                                                           90% zīmola redzamība 57% zīmola iegaumēšana 30% ietekme uz pirkuma izvēli
Dinamiskā reklāma piesaista:                                                                          91% potenciālo klientu uzmanības, savukārt statisko reklāmu pamana tikai 9%